O mně

Mgr. Julie Šulcová
KLINICKÁ LOGOPEDKA

Studium na Pedagogické fakultě UK jsem ukončila v roce 1992 státní zkouškou z logopedie a surdopedie.

Od roku 1996 jsem byla zaměstnána jako logopedka ve zdravotnictví v předatestační přípravě.

Atestaci v oboru klinická logopedie jsem složila v r. 2001, od té doby soustavně pracuji jako klinická logopedka.

Během své praxe se zúčastňuji specializovaných kurzů, které pořádá Asociace klinických logopedů a další instituce.

Mám ukončené 2 leté studium muzikoterapie v rámci celoživotního vzdělávání na UK.

Jsem členkou Asociace klinických logopedů a Sdružení ambulantních specialistů.

Ve své práci se snažím o vytvoření vzájemné důvěry s klienty.

Kontakt

Mgr. Julie Šulcová
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1

224 142 484 - záznamník

Ordinační hodiny

 

PO 8:00 - 16:00
ÚT 8:00 - 11:00
ST 8:00 - 16:00
ČT 11:00 - 18:00
7:00 - 14:00